ANADIAG Czech Republic nabízí svým klientům tyto služby:


GEP – SYSTÉM Správné Pokusnické Praxe:

– účinnostní pokusy

GLP – SYSTÉM Správné Laboratorní Praxe SLP:
– residuální studie

Jiné:
– demonstrační/marketingové pokusy (např. produkty na ochranu rostlin, odrůdové pokusy, hnojivové pokusy, způsoby pěstování)
– a jiné

 

The Tractor - modern farm equipment in field     Field_Image 10