GEP

od 30. 4. 2015 jsme držiteli Osvědčení o Správné pokusnické praxi vydané ÚKZUZ.

Oblasti zkoušení:
– Polní plodiny a zelenina
– Trvalé kultury
– Skleníky a jiné kryté prostory

 

GLP

od roku 2013 jsme držiteli Osvědčení SLP vydaného Ministerstvem životního prostředí.

Toto osvědčení se vztahuje na body:
5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace
6. Stanovení residuí

 

Siebenpunktmarienkäferlarve    A black ant resting on green leaf